Privacyverklaring

Just Me Advies gevestigd aan de Wemekampstraat 83, 7447JC Hellendoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wemekampstraat 83, 7447JC Hellendoorn. Sylvia Schuurman is de Functionaris Gegevensbescherming van Just Me Advies en is te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Just Me Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienst en/of u deze zelf aan ons versterkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam,
– Adresgegevens van het bedrijf,
– Telefoonnummer,
– E-mail adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag

Just Me Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:

– Om u te kunnen bezoeken, bellen of e-mailen indien u dit wenst om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Just Me Advies neemt geen besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Just Me Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen via het contactformulier. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Just Me Advies en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over gegevensverwerking, stuur dan via het contactformulier een gespecificeerd verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak een kopie van uw pasfoto. Dit ter bescherming van uw privacy. Just Me Advies zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Just Me Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Just Me Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.