5 gouden opfris tips voor een goed gesprek

Hoe onderhoud je een goed gesprek, dat begripvol en zonder waardeoordeel is,
prettig ondersteunend voelt en echt leidt tot essentie van de kern?

Tip 1 Stel open vragen
Wil jij meer informatie over een persoon en de ander begrijpen, stel dan open vragen. Alleen dan krijg je open antwoorden. Soms dien je een open vervolgvraag te stellen, totdat je bij de kern komt. Wees je dus heel bewust als je jezelf een vraag hoort stellen. Er is een verschil met de vraagstelling;
“zullen we dit gesprek volgende week verder voort zetten? ” of
“ wanneer zou jij hier verder over in gesprek willen gaan? “

Tip 2 Wees een OEN
Wees open, eerlijk en nieuwsgierig! Neem objectief waar wat jouw gesprekspartner je vertelt. Als het gesprek stagneert en/ of je de ander niet goed begrijpt, maak dit kenbaar. Er dient oprecht en daadwerkelijk contact te zijn. Door verbinding creëer je vanzelf betere communicatie. Door te zoeken naar wat voor jullie gespreksmatig werkt en  nieuwsgierig te zijn en door te vragen, kom je meer te weten over de belevingswereld van de ander.

Tip 3 Laat OMA thuis
Laat opvattingen, meningen en adviezen achterwege. Dit is best een lastige, want het zit in ons om een mening te hebben. Bedenk je goed dat de ander daar wellicht niet (direct) op zit te wachten en is niet helpend om te benoemen. Ze komen namelijk vanuit jouw eigen referentiekader en kunnen het gesprek behoorlijk belemmeren. Om een goed gesprek te voeren en de ander in zijn waarde te laten is het meest belangrijk om objectief, zonder invullen en zonder oordeel te luisteren.

Tip 4 Gebruik LSD als gesprekstechniek
Pas de LSD methode toe van luisteren, samenvatten & doorvragen. Zorg ervoor dat je non-verbale communicatie en lichaamstaal afgestemd is en oprecht is. Neem een actieve luisterhouding aan, heb oogcontact en geef bijvoorbeeld bevestigende knikjes. Bewust luisteren en in gesprek zijn vraagt aandacht en is intensief. Door jullie gesprek samen te vatten help je om de gedachten van je gesprekspartner te ordenen. Noem alle feiten, gebeurtenissen, acties en gevoelens en check even of je het zo goed hebt samengevat

Doorvragen doe je voor nog meer opheldering. Als iemand onduidelijk is, vraag dan: “Wat bedoel je met… ? Als iemand vaag of ruim of generaliserend spreekt( “ iedereen” “altijd”) vraag dan ook door. Zo komt er meer nuance in het gesprek.

Tip 5 Gebruik NIVEA
NIVEA staat voor niet invullen voor een ander. We zijn erg geneigd om in te vullen in gesprekken. Onze gedachten maken een interpretatie en voordat we het weten leggen we de ander woorden in de mond. Soms omdat we iemand erg goed kennen, of omdat voeling hebben met de situatie waarin zij zich bevindt. Echter, bij heel stellig verwoorden en/of invullen bestaat een grote kans van negatieve uitwerking op het gesprek. Met het stellen van open vragen pas je direct de NIVEA-regel toe.

Door toepassing van deze 5 gouden tips zal je merken dat je veel meer informatie krijgt, minder invulgedrag vertoont en zonder oordeel blijft in je gesprekken.