5 gouden tips naar meer vitaliteit!

Hoe vitaal is uw medewerker en uw organisatie?

Vitaliteit is voor uw organisatie en uw medewerkers het gouden woord en van groot belang. Vitale mensen zitten beter in hun vel en hebben meer energie. Zij zijn fysiek, mentaal en emotioneel (meer) in balans. Hierdoor zullen werkplezier en goede prestaties ook meer overtuigd aanwezig zijn. Vitale werknemers dragen bij aan een gezonde organisatie.

Is het antwoord op de vraag “ja ik wens meer vitaliteit” en bent u bereid te investeren? Geweldig! Dat kan op diverse manieren!

Gouden tip 1 Biedt een programma aan
Kies een thema waarvan u denkt dat het de vitaliteit zou verbeteren en stel daarbij doelen op. Bedenk daarbij welke stappen en fases (naar verwachting) doorlopen dienen te worden binnen dit vitaliteitsthema. Om in het programma tot uitwerking van doelen te komen en deze te meten kan gedacht worden aan gebruikmaking van meetinstrumenten, advisering, een aanbod van trainingsmodules en coaching. Uw organisatie of team gaat heel concreet voor een langere periode (bijvoorbeeld een kwartaal of half jaar) met een thema aan de slag.

Gouden tip 2 Biedt een trainingsmoment aan
Mogelijk past een uitgebreid uitgezet programma nu niet in uw organisatiebeleid. In dat geval kan een presentatie/training ook een aanzet tot positieve verandering bieden en nieuwe energie genereren. Denk bijvoorbeeld aan trainingen met thema’s als: Verzuim, Energie, deskundigheidsbevordering, mentale veerkracht, effectief organiseren en effectief communiceren. Kennis en vaardigheden opdoen om in de samenwerking met collega’s positieve energie te brengen en bewaren is ook een veel gekozen thema. Een presentatie kan al in 1 dagdeel aangeboden worden. Een training kan in 1 of meerdere dagdelen gegeven worden, afhankelijk van de inhoud van de training en het aantal deelnemers.

Gouden tip 3 Biedt een workshop aan
Een andere manier om wat meer actief met elkaar aan bewustwording en vitaliteit te werken is door het aanbod van een workshops. Deze zijn over het algemeen makkelijk(er) in te plannen. U kunt er ook voor kiezen om meerdere workshops aan te bieden en uw medewerkers te laten kiezen waar zij de meeste behoefte aan hebben. Zo’n workshop kan ook onderdeel van een teamdag,  of ander (vitaliteits)programma zijn.

Onderwerpen voor  (interactieve) workshops kunnen bijvoorbeeld zijn: Persoonlijkheid en samenwerken, werk-privé balans, assertiviteit en weerbaarheid & energiegevers en energienemers. Ook effectief communiceren, omgang met feedback zijn vaak verhelderend en verlichtend. Workshops aangaande authenticiteit, (zelf)zorg, grenzen aangeven komen ook veel voor evenals het thema time management.

Gouden tip 4  Zet een adviseur/ coach in
Loopt uw medewerker (herhaaldelijk) vast en lukt het niet om tot een duurzame oplossing te komen? Dan kan coaching verder helpen. Coaching is een individuele begeleidingsvorm die wordt ingezet om vanuit bewustwording een gedragsverandering te laten maken. Deze gedragsverandering is noodzakelijk om duurzaam te kunnen herstellen van bijvoorbeeld een burn-out, een traumatische ervaring of andere problematische situaties. Coaching kan als onderdeel van een training of programma worden ingezet maar dus ook op zichzelf aangeboden worden. ( e coaching behoort tegenwoordig in veel gevallen tot de mogelijkheden).

Gouden tip 5 Zet een onderzoeksinstrument in
Het meten van de oorspronkelijke en feitelijke situatie is essentieel om duurzaam interventies in te zetten. Hierdoor blijft ontwikkeling geborgd naar een zo groot mogelijke effectiviteit. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek op divers gebied zoals een arbeidstevredenheidsonderzoek , een bevlogenheidsonderzoek of iets op betrekking van duurzame inzetbaarheid. Een meting geeft in eerste instantie informatie over waar de belangrijkste knelpunten zitten en wat doelen worden. Ook helpen metingen vervolgens bij het vaststellen of er daadwerkelijk vooruitgang wordt geboekt.

Afhankelijk van uw visie van prioriteit, visie of uitkomsten van onderzoek, kunt u uw richting bepalen naar meer vitaliteit.

Just Me Advies kan u in bovenstaand aanbod ondersteunen. Ons aanbod en handelingsrepertoire is breed om zowel werknemers als organisaties effectief te adviseren en te ondersteunen bij het vergroten van de vitaliteit en verduurzaming van inzetbaarheid en prestaties van uw werknemers. Voor individueel en organisatorisch gezond welzijn.