Just Me Energie!

Just Me Energie!

De Just Me Visie is geen illusie….. Door toepassing ervan ( dus zorgvuldig naar innerlijk en moreel kompas luisteren) wordt de weg gewezen in het varen van passende koers!

We mogen het zelf in het kwadraat ervaren! Wat een ge-wel-dige weken hebben we achter de rug! Gevestigd in een eigen kantoor met multifunctionele werkruimte, stroomt volop energie!

Even terug; welke koers hebben we gevaren….? We hebben ontzettend veel tijd besteed aan inhoud en profilering. Daarna kwamen we in kabbelend water terecht. In de vorige post beschreven we de moeilijkheid van startend ondernemer zijn in coronatijd, maar ook dat we focus zouden blijven houden. Hoewel in afgeslankte vorm, de drive bleef en we konden ook blijvend perspectief zien.

Er gebeurde iets moois, waardoor we de stroom flink mee kregen. Wij geloven dat wanneer je je visie en wensen uitspreekt, de kans groot is dat dit uiteindelijk uitkomt. Na een pitch in een bijeenkomst in Raalte over Just Me Advies deden wij nieuwe ervaring en contacten op. Na een verdere kennismaking, beschikken we nu over “ons” prachtige kantoor bij Boei10! Hiermee is andere energie voelbaar. En van kabbelend water zijn wij nu in een enorme stroomversnelling geraakt.

Er is letterlijk en figuurlijk meer ruimte ontstaan voor mooie gesprekken over de Just Me Visie. Men weet ons goed te vinden. Het enthousiasme over de Just Me Visie van de ander is ook voelbaar. Energieën kruisen. Soms is duidelijk dat die energieën mooi naast elkaar bestaan, maar wordt er ook veel mogelijkheid tot concrete samenwerking herkend.

Met nog meer wind in de zeilen raken we van een stroomversnelling in energieke krachtstroom.

  • We ervaren het contact met collega ondernemers als waardevol en leuk! Vanuit heel andere branches toch momenten samen ervaren in een mooi pand brengt veel!
  • Het begrip “Zorg voor Zorg” met de kernwoorden aandacht, eigenheid en ontwikkeling, wordt steeds meer voelbaar en herkent
  • Velen herkennen de Just Me Visie als werkbare tool naar “Zorg voor Zorg”
  • Verbinding met zorg en onderwijs vinden wij heel mooi en van belang. Daar zit de toekomst! De gepassioneerde uitvoerders, managers, beleidsmakers en wellicht de directeuren en bestuurders van over een paar jaar.
  • De voelbare energie en passie uit gastlessen en presentaties over de Just Me Visie bevestigen onze insteek naar een hernieuwd “Zorg Elan” waaraan we voor staan. Nu gaan we de uitdaging aan om deze ook online te verzorgen.
  • Mooi om te ervaren dat de vraag is gesteld om leerling stagiaires bij ons onder te kunnen brengen in het volgend jaar. We gaan bekijken hoe wij kunnen voldoen aan eisen voor het certificaat Leer Werk bedrijf.
  • In contact staan met,- en samenwerken met netwerkpartners vanuit de maatschappelijke zorg leidt tot verrijking en geeft energie. Samen bijdragen aan een platform met ruimte voor kennisvergroting en deskundigheidsbevordering is een gekoesterde ambitie die nu concreet in vervulling gaat.

 Met Just Me Energie samen naar “Zorg voor Zorg”.

Met aandacht, eigenheid en ontwikkeling naar een nieuw Zorg Elan!