ZZP-er in coronatijd… En Zorg voor zorg. Altijd!

ZZP-er in coronatijd… En Zorg voor zorg. Altijd!

Medio februari 2020: We zouden gaan knallen. Na jaren broeden viel alles op zijn plek en begonnen wij, Sylvia en Saskia, een adviesbureau in de zorg. Bruisend van ideeën voor zorgorganisaties en professionals. Visie: Met aandacht, authenticiteit naar succes en kwaliteit!

Just Me Advies werd ingeschreven bij de KvK. Een platform zijn en bijdragen aan meer Zorg voor Zorg is het vertrekpunt. Doel: Organisatiedoelen en individuele kwaliteiten en behoeften verbinden in een sector die aanhoudend onder druk staat.

Denkend aan professionals die met hart en ziel werken en steeds een stapje extra blijven doen. De managers, die steeds opnieuw ad hoc moeten anticiperen op ontwikkelingen en veranderingen. Deze sector verdient aandacht! Alle mensen die ervoor werken, zouden meer ruimte en rust moeten ervaren om ook met meer vooruitziende blik, de klant/cliënt met passende kwalitatieve zorg, centraal te kunnen stellen.

Soms lijkt de politiek, en de huidige gang van zaken in de maatschappij, te vervreemden van wat eigenlijk heel normaal zou moeten zijn. Namelijk gewoon goede zorg. Altijd! En liefst nog een beetje meer. Met ook vooral aandacht voor hen die het werk dragen. Altijd! Een luisterend oor. Altijd! Met ruimte voor steun, intervisie én ruimte voor plezier, groei en deskundigheidsbevordering. Ook altijd! Dat dient namelijk een ieder; Zowel klant als de zorgprofessional én organisatie. En zal zeer veelbetekenend zijn. Een borgende koers naar meer draagvlak, kracht, vitaliteit en ontwikkelde deskundigheid.

In de piek van coronatijd werd geklapt. Hard, veel en lang. Door heel de wereld. Waardering aan zorgmedewerkers werd unaniem getoond. Hoopvol werd gedacht dat er nu wellicht ook meer aandacht geboden zou worden voor verbeterende condities. Helaas blijft dit vanuit de overheid uit… Helaas blijft de zorgsector nog altijd op zichzelf teruggeworpen in het vinden van omgang in een zeer ongewenste situatie en het leveren van dezelfde diensten en goede kwaliteit.

Het applaus was mooi. Fijn. En nu is het te stil. Maar échte waardering bestaat uit oprechte aandacht. Aandacht voor kwaliteit. Voor inhoud. Voor elkaar! Dát is de weg naar ( blijvende) succes, kwaliteit, geluk, groei en welbevinden. Die kunnen door een íeder nagestreefd worden. Wat willen we ervaren? Wat kunnen we zelf? Wat kan (nog) wel? Wat helpt? Wat hebben we nodig van elkaar?…

Wat als we die vragen, ondanks alles, toch op kunnen blijven roepen. We hebben veelal geen grote invloed op deze ongewenste situatie an sich.  Echter kunnen wel grote impact hebben op hoe wij de zaken zien, beleven en benaderen. Samen draagkracht blijven vinden. Zolang er maar voelbaar bereik is en blijft voor elkaar….

Zo hadden wij als startende ondernemers helaas niet de florerende start waar we op hoopten… Binnen 2 weken kwam de aankondiging van een intelligente lockdown. Natuurlijk werkten we door, maar niet op de wijze die wij graag hadden gewild. Maar toch….We lieten ons namelijk op geen enkele wijze ontmoedigen in doel.

Al voelde het super frustrerend om niet aan te kunnen vangen op de manier die wij in gedachte hadden, we bleven in gesprek samen en met anderen. Op papier werkten we veel uit. Sterker nog,      er ontstonden enorm veel bruikbare ideeën welke we ook direct in werkvormen gegoten hebben. Dit bleef enthousiasmeren. En dat is, ondanks alles, ook heel veel waard gebleken! We hielden dezelfde koers en vonden een prettige manier om met deze situatie om te gaan. In deze crisis zijn zaken nog duidelijker scherper komen te staan en meer voelbaar geworden. De zorg moet en verdient anders als hoe het momenteel ingericht blijft!!!….

We zijn hierdoor nóg gemotiveerder om platform te zijn voor Zorg voor zorg!

De Just Me Visie beslaat een ” anders- maar terug naar essentie- denken”. Niet tijdrovend, niet wollig, maar wél met juiste interventie & investering naar een effectief, kwalitatief waardevol Elan. Top down en button up. Hierin bestaat voor ieder een plek die efficiënt is, goed voelt en tot succes en geluk leidt. Dit komt alle betrokkenen ten goede. De Just Me Visie zoomt in op kwaliteit, werkgeluk en succes en zet authenticiteit en eigenheid centraal. En ont-zorgt en enthousiasmeert!

Fantastisch zijn de vele ontvangen reacties en gesprekken. De berichten, de leuke en interessante vragen, de herkenning, en geloof in de Just Me visie. Prachtig! En heel blij zijn we natuurlijk met toezegging om samen te werken en van onze diensten gebruik te gaan maken. We kijken er naar uit!

Met eigen koers en volle vaart vooruit! Met moreel kompas naar Zorg voor Zorg!

Groet,